Contact

NAM HAI CO., LTD
Add: No. 137A, Chieu Lieu St., Dong Chieu Zone, Tan Dong Hiep Ward, Di An City, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel: +84 274 3729 396 - Fax: +84 274 3729 398
Email: info@namhai.vn