Liên hệ

CÔNG TY TNHH NAM HẢI
Địa chỉ : KP. Đông Chiêu, P.  Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3729 397 - Fax: 0274 3729 398 
Email : info@namhai.vn

CÔNG TY TNHH NAM HẢI
Địa chỉ: Số 2, Lý Thường Kiệt, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3730 094
Email: info@namhai.vn