Liên hệ

CÔNG TY TNHH NAM HẢI
Địa chỉ : Số 137A, Đường Chiêu Liêu, KP. Đông Chiêu, P.  Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3729 396 - Fax: 0274 3729 398 
Email : info@namhai.vn